Det mobila landskapet har helt förändrat konsumentbeteenden. Sökmotorbolaget BrightEdge har hittat tre viktiga trender inom mobil handel som motiverar betydelsen av mobil optimering för SEO, hemsida och innehåll under ledigheter

  • 50% tillväxt inom mobil trafik
  • 26% tillväxt i omvandlingsfrekvens
  • 12% tillväxt i genomsnittlig order

Ett av de stora problemen med mobil marknadsföring är att konverteringsgraden är betydligt lägre – upp emot 30% jämfört med desktop enligt Marine Software.