Den första generationen mobiltelefoner använde analog teknik. Sedan dess har det varit teknikskiften där varje generationsskifte inneburit högre hastigheter.

2G – 2:a generationens mobilnät kom 1991 och nätverken började bli mobila.
3G – 3:e generationens mobilnät kom 2001 och gick till paketförmedling
4G – 4:e generationens mobilnät och använda internet protocol. Dessa är baserade på LTE (long-term evolution) teknik och kan hantera mellan 10 och 100 megabit per sekund
5G – 5:e generationens mobilnät troligtvis kring 2020 och man vill att tekniken ska kunna användas kring Internet of things som förarlösa bilar.

Läs mer: artikel i Economist om 5G