Det är en fara att Google inte hängt med på utvecklingen mot mobiler och mobilannonseringen. Ett av de största problemen har varit möjligheten att spåra annonser över olika devices. Smartphones, ipads och desktop är alla del av kanaler för de flesta företag och marknadsföring inom det här området kan leda till bättre kundupplevelse och att man kan nå målgruppen med högre precision likväl som man kan analysera dem bättre. Digitala marknadsförare analyserar kunderna och jämför olika plattformar med varandra för att få bästa ROI.

Företag som har en utvecklad marknadsstrategi använder olika kanaler som retargeting, nyhetsbrev, displaynätverket och olika attributions modeller och det är en självklarhet att man vill kunna följa försäljningsprocessen över olika kanaler och devices.

Även finansiella aktieanalytiker som JPMorgan har sänkt förväntningarna kring Googles försäljning och skriver ”the transition from desktop to mobile search, continued margin compression, and increasing competition from Facebook.

Klart är att Google har fått konkurrens genom Facebook även om Google Universal Analytics är det större möjligheter att spåra olika devices.
Läs mer