Nu har jag installerat mobila teman till den här webbplatsen och det var tunga skript som sänkte webbservern och visade den berömda White Screen of Death även kallat WSoD bland nerdar. Jag har varit med om det några gånger tidigare i Drupal men det var första gången som det har hänt för mig i WordPress.

Efter lite felsök på webbhotellet verkade som om pluginen är lite hungrigt på minne för phpprocesser, de utökade detta minne genom att redigera er htaccessfil och slog där igång även felrapportering och sidan verkar nu fungera.

Den kod som lades till är följande:
php_value memory_limit 50M
php_flag display_errors on
php_flag display_startup_errors on
php_value error_reporting 2047