Den stora mängden kanaler, system, medier och nätverk innebär att marknadsföringsarbetet kommer växa ännu mer. Rörligheten och att kunna integrera system i olika cloudlösningar och kontrollera uppgifter på en daglig basis är det enda sättet för CMO:s att hålla sig ájour med att utvecklingen går i rätt riktning. Den mobila tillväxten kommer vara enorm under de närmaste åren enligt en studie av Branding brand som  publicerats i branschtidningen Internetretailer. Fler besökare kommer att använda mobilen än desktop eller laptopen och Google sa nyligen att mobil sökvolym kan mycket väl överskrida sökvolymen från desktop i slutet av 2014.

Den mobila tillväxten kanske kommer ske inom områden som varit svåra att förutse. Läs den här halvironiska bloggposten om mobilanvändning för katter! från det ansedda konsultbolaget Nielsen group.